Friday, 1 March 2013

Orang yang Bijak" Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi , pada pertukaran malam dan siang , dan pada kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya , serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang , demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk ( kepada kuasa Allah ) terapung apung di antara langit dengan bumi , sesungguhnya ( pada semua itu ) ada tanda -tanda (yang membuktikan keesaan Allah , kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan keluasan rahmat-Nya) bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran."

Surah Al-Baqarah ayat 164.

Leave a Reply