Friday, 1 March 2013

Memintalah kepada Allah SWTRasulullah SAW bersabda :

"Allah berfirman ,' Wahai hamba - hambaku , setiap kamu itu sesat kecuali yang Aku tunjuk hidayah , maka mintalah petunjuk kepada-Ku, nescaya Aku beri kamu petunjuk. Wahai hamba-hambaku , setiap daripada kamu itu lapar , kecuali yang Aku beri makan , maka mohonlah makanan kepada-Ku, nescaya Aku beri makan kepada kamu . Wahai hamba-hambaKu, setiap kamu itu telanjang , kecuali yang Aku beri pakaian , maka memintalah pakaian kepada-Ku , nescaya Aku beri kamu pakaian. Wahai hamba hambaKu,  setiap kamu bersalah siang dan malam , sementara Aku mengampuni segala dosa, maka mohon keampunanlah kamu kepada-Ku ,nescaya Aku ampuni kamu. Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kamu tidak akan mampu mengapai kemudaratanKu sehingga kamu membahayakan-Ku,dan kamu juga tidak mampu mengapai kemanfaatan-Ku sehingga kamu memberi manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-hambaKu, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kamu , serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kamu adalah seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kamu , maka itu pun tidak akan memberikan tambahan apa pun terhadap kekuasaan-Ku. Wahai hamba-hambaKu , kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kamu , serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kamu adalah seperti hati orang yang paling nista di antara kamu , maka itu pun tidak akan membuat kekuasaan-Ku berkurangan. Wahai hamba-hambaKu , kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kamu , serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kamu berdiri dalam sebuah bukit , kemudian kamu semua mengajukan permintaan kepada-Ku , lalu Aku beri setiap orang apa yang dia minta , maka apa yang ada di sisi-Ku tidak akan berkurangan sedikit pun kecuali sebagaimana jarum mengurangkan air samudera ketika dicelupkan ke dalamnya,,,"

(HR. Muslim , At-Tirmizi dan Ibnu Majah)

Leave a Reply