Monday, 18 March 2013

Al-Quran


Surah Al Kahfi ayat 1-3

Maksudnya :

Segala Puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya al-Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya

Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan seksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman , yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.

Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.


Leave a Reply