Tuesday, 19 March 2013

Al-Quran Diturunkan sebagai peringatan bagi manusia

Surah Taha ayat 1-8
maksudnya :

Taa,Haa

Kami tidak menurunkan Al-quran ini kepadamu (wahai Muhammad) agar kamu menjadi susah.

Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).

( Iaitu )diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

( Iaitu ) Tuhan Yang Maha Pemurah , yang bersemayam di atas Arasy.

KepunyaanNyalah semua yang ada di langit , semua yang ada di bumi , semua yang ada diantara keduanya , dan semua yang ada di bawah tanah.

Dan jika kamu menguatkan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi.

Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia , Dia yang mempunyai al-Asma'ul-Husna ( nama-nama yang baik ).

Leave a Reply